måndag 2 maj 2016

Myter om mjölken - debattinlägg i Hallands NyheterNedanstående text fanns införd som debattinlägg i Hallands Nyheter 29 april 2016:

http://hn.se/asikter/ordetarfritt/1.4926315-ingen-kris-for-mjolkproduktionen

Rubriken var som vanligt satt av redaktören och som ofta inte helt väl vald. Mitt förslag var "Myter om mjölken". Att det inte är någon kris för mjölkproduktionen påstår jag inte i texten. Däremot att krisen, mätt i nedläggningstakten av mjölkgårdar, varit avsevärt värre förr.

I HN 18/4 sprider krönikör Eva Bofride, Centerpressens Nyhetsbyrå, myter om mjölk. Utifrån ett gotländskt mjölkföretags konkurs sprider hon vidare de myter som ingår i LRF:s propaganda för ökat stöd till en bransch med överproduktion, stort skattestöd och miljöproblem.

Myt 1: Svår kris för mjölkproduktionen

Takten i nedläggningen av mjölkgårdar under LRF:s två ”krisår” 2014 och 2015, efter Rysslands importstopp, har bara varit hälften så stor som tidigare. Nedläggning av mjölkgårdar har historiskt oftast inneburit att produktionen övertagits av andra.

Myt 2: Mjölkgårdar grundbulten för landsbygden

Tesen är: utan mjölkgårdar ingen levande landsbygd och inget öppet landskap. Faktum är att mjölkgårdar utgör bara sex procent av alla företag på landsbygden. Retoriken glömmer växtodlingen, hästnäringen, skogsbruket, besöksnäringen och alla som bor på landsbygden. Fodret till mjölkkor kommer mest från åkermark. Sådan mark kan enkelt hållas öppen genom att odla annat än vallar, såsom mat vi kan äta och lågväxande energigrödor.

Myt 3: Krav avseende miljö och djuromsorg är avgörande för ”mjölkkrisen”

Helt avgörande för att svenska mejerivaror tappar mark internationellt är global överproduktion och det ryska importstoppet. Ovanpå detta kan de svenska reglerna ha en viss marginell effekt. Men vilken slutsats ska dras? LRF vill både ha kakan kvar och äta upp den: man vill både sälja ”svenska mervärden” och ta bort särregler. Det rimliga är att ha stränga krav och verka för att EU anammar dem. Ännu en myt är att svenskt jordbruk har särskilt låg användning av antibiotika och bekämpningsmedel. De andra nordiska länderna exklusive Danmark, samt de baltiska länderna, är i samma klass som Sverige, ibland bättre.

FN (IPCC, FAO) anser att mjölk- och köttproduktion har en negativ miljöpåverkan av betydelse globalt och att branschen kan reducera den. Detta även om annan verksamhet har större betydelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar