onsdag 10 september 2014

Skogsbrand - litteratur och länkar
Mina fyra senaste inlägg här på bloggen avser olika aspekter på skogsbrand. De har förstås aktualiserats av storbranden i Västmanland, den enskilt största på minst 100 år. Jag har sammanställ landets statistik för skogsbränder 1915 - 2013. Förvånande nog fanns ingen sådan sammanställning tidigare, i alla fall inte vad jag kunde hitta på nätet och genom kontakter med Skogsstyrelsen och MSB. Jag har skrivit ett debattinlägg på SvD Brännpunkt som behandlade skogsbrukets eget ansvar för förebyggande åtgärder, detta som en signal till den utredning som regeringen nyss tillsatt. Därutöver har jag lagt in egna bilder från brandfältet i Västmanland från 3 september och slutligen berättat om ett besök på det gamla brandfältet i naturreservatet Reivo i mellersta Lappland. För att kunna göra dessa inlägg var det självklart nödvändigt att läsa på. Nedan listar jag den litteratur jag läst och de sajter på nätet jag besökt. Detta som service till den som eventuellt själv vill förkovra sig. Rent vetenskaplig litteratur i internationella tidskrifter finns inte med, den är riklig och kan ses till en del i referenslistorna på nedanstående rapporter.

Litteratur

Aspegren, S. 2001. Det brinner i skogen. Skogforsk Arbetsrapport Nr 475. 63 s.

Ekström, F. 2003. Riskmodell för uppkomst av skogsbränder. Examensarbete 2003:213 CIV. Luleå Tekniska Universitet. 28 s.

Engelmark, O. 2013. Skogsbranden i Muddus nationalpark 2006. Länsstyrelsen Norrbotten, Rapportserie nr 12/2013. 16 s.

Engelmark, O. 2014. Muttos Muddus nationalpark. Votum & Gullers Förlag. 159 s.

Enoksson, P. 2011. Naturliga skogsbränder i Sverige. Länsstyrelserna 2011:15. 28 s.

Granström, A. 1991. Elden i människans tjänst. Skog & Forskning 4, 6-12

Granström, A. 1991. Elden oss dess följeväxter i södra Sverige. Skog & Forskning 4, 22-27

Hörnsten, L., Nohlgren, E. och Aldentun, E. 1995. Brand och bränning. Skogforsk, Redogörelse nr 9. 36 s.

MSB, 2012. Tumregler vid skogsbrand. MSB 350. 24 s.

Ring, E. 1997. Miljöeffekter av bränder i skogsekosystem. Skogforsk, Redogörelse nr 2. 58 s.

Schimmel, J. och Granström, A. 1991. Skogsbränderna och vegetationen. Skog & Forskning 4, 39-46

Skogsstyrelsen, 2013. Återväxtstöd efter stormen Gudrun. Rapport 1 2013. 43 s.

Zackrisson, O. och Östlund, L. 1991. Branden formade skogslandskapets mosaik. Skog & Forskning 4, 13-21
 
 


Länkar till hemsidor

SMHI prognos för antal dygn med marktorka


SMHI prognos för vattentillgång


TT karta skogsbränder större än 100 hektar, baserad på statistik från MSB


Dito länk till P4 Gävleborg där TT:s karta visades

 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar