fredag 17 april 2015

Nej - det var arbete och baggböleri som byggde staden!


Nedanstående text är tidigare inlagd som en kommentar till ett inlägg ”Skogen byggde staden” på Marianne Erikssons (LRF Skogsägarna) blogg:


Jag instämmer i skogens och skogsindustrins avgörande värde för Sveriges ekonomi, utveckling och välstånd. Också i att det finns potential för framtiden att spela en än större roll i den biobaserade ekonomien.

Men jag instämmer inte i din idylliska bild av vad som byggde staden, eller rättare sagt överflödet manifesterat av de sanslösa lyxhusen längs Strandvägen i Stockholm, som du skriver om.

Nej, det var inte skogen som byggde staden och de aktuella lyxhusen längs Strandvägen. Det var istället baggböleriet och alla de arbetare som i skogsbruk och skogsindustri slet och genererade övervinster åt den tidens företagsägare, som lade grunden. Det var mervärdet av affärer med lurade skogsbönder och arbetarnas slit som gick ner i företagarnas fickor så att de kunde finansiera bygget av de överdådiga husen vid Strandvägen. Och det var fattiga byggarbetare i Stockholm som förstås utförde jobbet på plats. Dessa hus må tyckas vara vackra där längs vattnet, men de minner om en orättvis samhällsordning där få levde i överdådig lyx på fattigas bekostnad.

Tyvärr finns det fortfarande år 2015 exempel på träpatroners lyxliv och fasoner. Det har de senaste månaderna knappt gått en dag utan att SvD rapporterat om fartblindhet och brist på sans hos dagens träpatroner i SCA:s ledning.

I det aktuella fallet vid Strandvägen är det stenhus. Men historien är förstås också full av exempel där städer faktiskt byggts med virke från skogen. I många fall handlade det då om en förskräcklig rovdrift där man bara plockade ut timmer utan tanke på återväxt och kommande generationer.

Det mest trista exempel jag själv sett på sådan rovdrift var totalt förstörda områden i Michigan som fick leverera timmer till den stora expansionen av Chicago kring förra sekelskiftet. Växtliga skogar med enorma träd hade där på kort tid förvandlats till öken. När jag var där i mitten av 1980-talet hade man fortfarande inte fått ordning på återväxten. Efter de stora avverkningarna hade den tidens skogsägare fått för sig att bränna upp markens då djupa organiska skikt för att bedriva jordbruk i den underliggande sanden. Det blev förstås fiasko. De skogarna var nämligen lika de tropiska i den meningen att näringskapitalet huvudsakligen låg i biomassan.
Tillägg i efterhand till det sista stycket: 
En av forskarna jag besökte på Michigan Technological University, Dr Bruhn, jobbade efter hypotesen att mykorrhizan slagits ut helt av bränderna. Man hade nyligen startat försök med att inokulera plantorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar