tisdag 10 januari 2017

Två korta rundvandringar med start vid Sibbarps kyrka i HallandJag bor vid havet i Glommen strax norr om Falkenberg. Mest varje dag tar jag turer längs havet. Ibland, för omväxlingens skull eller då vinden är hård vid havet, söker jag mig inåt skogslandet. Där finns ett dussin väletablerade och uppmärkta vandringsstigar inom ramen för Åkulla bokskogar. De allra flesta av dessa har jag testat och de är fina. En nackdel är dock att de ligger flera mil från Glommen. Jag har därför haft ambitionen att  försöka hitta egna turer i skogslandet på lite närmare håll.

Den närmaste mer sammanhängande skogen börjar vid Sibbarps kyrka. Dit är det knappt två mil enkel väg från Glommen. Tyvärr finns inga passande bussar dit så man får ta bil eller cykel. Jag har med start vid kyrkan hittat två trevliga turer  (se kartan nedan). De är på ca 6 km vardera och tar 2,5-3 timmar att gå inklusive rast. Båda går på mindre vägar, oftast med grus som underlag, på några korta sträckor asfalt. De löper omväxlande genom skog och öppen mark. 


Ena turen går mot nordväst. Man går in den lilla vägen vid skolan i Sibbarp, på andra sidan stora vägen från kyrkan räknat. Efter några hundra meter har man ett stort odlat fält på vänster hand. Efter en bit längs detta går en traktorväg snett upp till höger. Den går lite svagt uppför och man följer den genom omväxlande gran- och bokskog. En liten tjärn skymtar till höger på ett ställe. Strax därefter når man den öppna marken vid gården Valtersbo.

Därifrån går man på en gammal traktorväg mot SSV. Först följer den en liten bäck och sen kanten på ett långsmalt gärde. Vi fortsatte sen ner till gården Jällsjö. Alldeles nära den på södra sidan längs vägen finns en större fin damm där det lämpar sig att rasta. Tillbaks till Sibbarp kan man sen ta den mindre väg som går österut från Jällsjö. Den går först över öppen mark och sen genom skog tills man ånyo når skolan.


Den andra turen går mot nordost och rundar ett lite höglänt och skogbeväxt område. Från kyrkan går man en kort bit norrut på stora vägen och tar sen in där det står "Asmunds källa 1". Vägen går genom granskog och förbi några mindre boställen (Kyrkeberg, Skrehall, Vagnhalla). Den fortsätter genom granskogen och efter ett tag når man en liten skylt "Fornminne" (möjligen stod det "Kulturminne") som pekar ner till vänster mot Asmunds källa. Den är väl värd den korta avstickare som behövs för ett besök. 


Källan har sannolikt används i mer än tusen år. Först som hednisk offerkälla, sen av en Skarabiskop Osmund för att i början på 1000-talet döpa hedningar till kristna. Midsommarfester ska ha hållits på platsen. När färden fortsätter passeras efter ett tag en inäga, sen är det mer granskog tills man närmar sig gården Högelid. Där dyker vackra betesmarker upp på vänster hand med utsikt mot berg långt borta i nordväst. Norr om gårdarna Högelid och Joastorp sträcker sig mer vackra betesmarker. 


Vägen, nu asfalterad, går mot SSO med vidsträckt åkermark till vänster och skog till höger. Man passerar gården Övraby och direkt efter nästa gård, Hinngården, tar man den skogsbilväg som går in till höger. Vägen går sakta uppför genom granskogen. På vänster hand finns efter ett tag ett par mindre bergstoppar som det kan löna sig att ta sig upp på. Det är fin utsikt österut. 

När vägen börjat gå så sakteliga utför igen finns ett mindre område med lövskog (mest ek), ett välkommet avbrott bland all granskog. Snart är man sen nere igen vid bostället Skrehall och följer då bara vägen tillbaka till kyrkan. 

Pröva gärna själv! Här kan man gå med behållning under alla årstider. Jag gick i januari.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar