torsdag 6 april 2017

Klassresa till Malmö i konstens och kulturens tecken


Carl Kylberg: Väntan

Ja, det var en klassresa i dubbel bemärkelse. Dels var det delar av min akvarellklass som reste tillsammans med andra målare och konstintresserade, inalles en busslast. Dels började vi i bondesamhället och slutade hos feodaladeln. De egentliga målen var Malmö Konstmuseum och utställningen med verk av Carl Kylberg respektive Skissernas Museum i Lund.


Vi började i Gånarps byskola. Det är en av de äldre bevarade byskolorna i landet. I huset finns ett café och försäljning av hantverk. I den relativt nybyggda paviljongen för större grupper finns som kuriosa en fantastisk samling av gamla kaffekannor i koppar, under lång tid ihopsamlade av en Hasse Skog, som för övrigt byggde paviljongen. Byn är även den unik, en av de få oskiftade byar som finns kvar. Gånarp ligger nära Ängelholm och Munka-Ljungby.


Malmö Konstmuseum är inrymt i Malmöhus slott som numer ingår i Malmö Muséer. Slottet var först en mindre fästning från 1400-talet. Det byggdes om till ett större slott på 1500-talet när Skåne var danskt. När slottet inte längre behövdes i försvarssyfte användes det under lång tid som förråd och fängelse. 


Carl Kylberg: I kärlekens ljus

Fram till 21 maj har muséet en separatutställning med konst av Carl Kylberg. Den var huvudmålet för vår resa. Han levde 1878-1953 och de mest berömda verken tillkom på 1930- och 1940-talen. Han målade främst i olja och tyckte att färgen skulle vara överordnad formen i målandet, vilket präglar många av hans verk. Han tyckte också att motiven inte skulle vara alltför talande och skriva betraktaren på näsan. 


Carl Kylberg: Nära havet

Han växte upp i Västergötland och studerade till en början till ingenjör och arkitekt, men lämnade studierna till förmån för måleriet kring förra sekelskiftet. Ett kort period studerade han på konstskolan Valand i Göteborg. Så småningom kom han att bosätta sig i Stockholm. 

Kylberg var samtida med de s k Göteborgskoloristerna, men räknas inte som en av medlemmarna i den löst sammanslutna gruppen. Däremot anses han vara en viktig inspiratör. Han inte bara målade utan är också känd som tecknare och illustrerade barnböcker och serier. Mest känd är han kanske för serien om Sprätten, som tydligen är självbiografisk. 


Carl Kylberg: Uppbrottet

Ett av hans verk, Uppbrottet, blev politiskt sprängstoff. Tavlan var tingad av Nationalmuseum, men på den tiden skulle regeringen godkänna inköp av konst till muséet. Det blev den inte. Den socialdemokratiske ministern Artur Engberg stoppade tavlan med argument som att färgsättningen var alldeles för fri, att målningen var delvis suddig och att man inte tydligt kunde se vad motivet föreställde. Händelsen liknades vid vad som hände i Hitlertyskland på den tiden. Konstnären Helge Linden gjorde en berömd karikatyr av minister Engberg med lugg och mustasch a lá Hitler. 

Målningen hamnade i alla fall på Nationalmuseum, detta efter att den framgångsrika skådespelaren Tora Teje personligen köpt tavlan och sen skänkt den till muséet. 


Skissernas Museum har funnits sen 1930-talet. Där har man som namnet antyder samlat förlagor till kända konstverk, bl a offentlig konst. Muséet är beläget i ett hus vid samma park som Universitetsbibioteket i Lund. Entrén är en sentida tillkommen frän skapelse i rostig plåt. Jag gjorde nog inte muséet rättvisa. Efter ett par timmar med Carl Kylbergs konst var jag rätt urlakad. Dessutom är den konst som representerades på Skissernas Museum inte riktigt min grej. Ganska fullspäckade var väggarna dessutom, varför det blev liksom för mycket.


Vår resa avslutades på Skottorps slott på norra sidan av Hallandsåsen nära Laholm. Det har anor tillbaka till 1300-talet. Den nuvarande byggnaden är från början av 1800-talet. Slottet och godset är i privat ägo. Man driver bl a ett eget mejeri i den fantastiska gamla stenladugården. Dessutom finns ett café. Jordbruksdriften för närvarande vet jag inget om.


Slottet är kanske mest berömt för att kung Karl XI här hade bröllop 1860, då han vigdes med Ulrika Eleonora, prinsessa från Danmark. Giftermålet sägs ha arrangerats för att säkra freden mellan länderna, vilket var angeläget efter fleråriga krig länderna emellan.

Avslutningsvis: sammantaget en fantastiskt intressant och fin resa. Stort tack till min "akvarellfröken" Anita Karlsson som arrangerade den. Detta var den tredje av hennes konstresor jag deltagit i, de tidigare gick till Jönköping och Köpenhamn. Hoppas det blir fler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar