onsdag 28 januari 2015

Karin Perers fortsätter att lägga dimridåer


Karin Perers, kommunalpolitiker i Centerpartiet och ordförande i Mellanskog, gjorde nyligen (20/1) inlägget ”Vi vill skapa ett samhälle i samklang med naturen” på Hela Hälsingland. Hon lyfte där fram skogsbrukets viktiga roll i klimatarbetet.


Inlägget var en replik på ett par tidigare kritiska texter av Göran Rönning (5/1) och av Thomas Tidholm (7/1). De hade reagerat på en tidigare artikel med intervju av Karin Perers i en företagstidning, där skogsbrukets betydelse för den biobaserade ekonomin avhandlades.

Min åsikt är att Karin Perers i sitt inlägg lägger dimridåer om svenskt skogsbruk i syfte att skönmåla det. Denna åsikt utvecklar jag i texten nedan. En något lite kortare version publicerades igår 27 januari som insändare på hälsingetidningarnas gemensamma hemsida ”Hela Hälsingland” (där gäller maximalt 1500 tecken inklusive mellanslag).


 
Nedan en fulltextversion av min insändare 27 januari:

Att motverka klimatförändringar är ett av Sveriges viktigare miljömål. Sett bara till det målet är det relevant att maximera produktionen av biomassa i skogen. En maximering av biomassa för fibrer, kemiska produkter och energi erhålls i skog som vare sig röjs eller gallras. Det är inte vad jag tror Karin Perers menar med attraktiv skog (mer om detta nedan).

Men tack och lov finns det andra viktiga miljömål och avvägningar måste göras dem emellan. Skogsstyrelsen anser att målet Levande skogar inte kan uppnås av skogsbruket inom angiven tid. Det beror bl a på att körskador på mark, vatten och fornlämningar är vanliga eller t o m ökat. Mängden död ved och gammal skog ökar dock också, vilket är bra för miljömålet Levande skogar.

En av de dimridåer som Karin Perers gärna lägger är att den brukade skogen är mest attraktiv för rekreationsaktiviteter och då i jämförelse med skog utan skötsel, som t ex i många reservat. Hon menar då måste man tro endast slutavverkningsbestånd. Men sådana utgör bara utgör en liten del av den brukade skogen. Hur attraktiva är markberedda hyggen, planteringar eller täta ungskogar? Uppskattningsvis åtminstone halva arealen produktiv skogsmark i landet hör till åldersklasser som knappast kan anses vara attraktiva för friluftsliv. Hon blundar också för att många skogsreservat med skog utan skötsel lockar massor med besökare. Svenskt rekord har sannolikt Tyresta nationalpark med ca 700 000 besökare per år.

Perers nämner att familjeskogsbrukets medelhygge endast är tre hektar. Det är nog bra, sannolikt är det bättre för miljö och biologisk mångfald i landskapet med många små hyggen än få stora. Men merparten av skogen i Norrland (vårt aktuella debattforum ligger i Hälsingland) är inte familjeägd, utan ägs av stora bolag. Och de har en annan policy. Sveaskog har t ex ingen övre gräns för sina hyggen, många är flera hundra hektar. På min blogg finns ett inlägg där ett av Sveaskogs megahyggen beskrivs: http://hans-orjan.blogspot.se/2014/09/arvidsjaur-brandfaltet-reivo-och.html

Perers skriver att skogsbruket minsann också betalar avlatsbot till Skogforsk, detta i form av en peng till FoU för varje avverkad kubikmeter. Men hon utelämnar att miljö- och naturvårdsforskningen där bantats över tid och nu endast är maximalt 15-20 procent av budgeten.

Perers är för mig inte direkt känd som en naturvän. Ett bottennapp var när hon tillsammans med några andra mycket negativt reagerade på att ett 20-tal forskare inom naturvårdsbiologi på DN Debatt föreslog att hela brandfältet i Västmanland borde bli ett reservat. Detta gjorde hon med irrelevanta argument som ”hela byar kommer att utplånas” och ”folk gillar inte risiga skogar”. Det var uppenbart att LRF och Mellanskog inte själva ville medverka i reservatsbildningen. Dock ansåg man det bra att andra markägare på brandfältet, som kyrkan och olika bolag, medverkade. Jag berörde i höstas frågan i ett debattinlägg i Västmanlands Läns Tidning: http://hans-orjan.blogspot.se/2014/09/nya-resurser-fran-regeringen-kan-gora.html

Perers fortsätter nu här på Hela Hälsingland med sin mission att skönmåla det svenska skogsbruket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar