tisdag 27 januari 2015

Norges skogsstrategi ”Skog22” – en dåligt klädd och enbent vägvisareI Sverige har skogsnäringens företrädare och andra riktat avundsjuka blickar mot Norge. Varför? Jo, där har man legat steget före med att ta fram en nationell strategi för skogssektorn. I Sverige har det pratats ivrigt om att det behövs ett s k nationellt skogsprogram. Det har varit ett mantra drivet av ett önsketänkande om att processen att ta fram programmet ska involvera och ena alla intressenter med från början helt olika åsikter. Ett lyckligt korporativt skogligt Nirvana ses som slutprodukt.


Alldeles nyligen har rapporten från det norska arbetet lagts fram och den visade sig vara endast delvis påklädd. Det som enligt norska regeringens goda intention skulle bli en "bred och helhetlig strategi för skogsnäringen" visade sig ha glömt bort mer än halva skogspolitiken.


Den svenska och nordiska skogspolitiken har dels ett produktionsmål, dels ett miljömål.  Den norska strategin "Skog22", framtagen vid Innovasjon Norge, handlar endast om produktionsaspekterna uppdelade ganska traditionellt i teman som byggmaterial, papper, kemiska produkter energi.


Företeelser som ekoturism och rekreation, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, naturvård och miljöeffekter lyser med sin frånvaro. Ordet "miljö" hittar jag t ex oftast i form av "forskningsmiljö". Inte ens sådana här företeelser där det går att göra affärer redan nu, t ex jakt och ekoturism, eller i framtiden, t ex kolbindning och vattenrening, finns egentligen med på ett seriöst sätt.


Inom området global hållbar utveckling diskuteras normalt tre aspekter, nämligen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Skog22 behandlar endast ekonomisk hållbarhet och knappt ens ett helhetsgrepp på denna (se förra stycket).


Det är möjligt att Skog22 är framsynt vad gäller trä, papper, kemi och energi, det kan jag inte riktigt bedöma. Men rapporten Skog22 känns mycket snäv och omodern i och med att den helt förbiser två av hållbarhetens tre pelare.


Det är svårt att se hur den norska regeringen skulle kunna vara nöjd, den ville ju som redan sagts inledningsvis ha en "bred och helhetlig strategi för skogsnäringen". Inte heller kan Skog22 vara en vägvisare för arbetet med ett nationellt skogsprogram i Sverige. Skog22 bör snarare tjäna som ett avskräckande exempel.


På Twitter är det många företrädare för skogsnäringen som applåderar att Norge nu har tagit fram en skogsstrategi. Som ofta finns det skäl att undra över om de som twittrar har läst och betänkt de dokument till vilka de länkar.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar