fredag 24 februari 2017

Replik på ett inlägg från förra året i Expressen om fördelar med köttJag har nyss för första gången läst ett märkligt och ett år gammalt inlägg på Expressen Debatt (17 februari 2016): ”Det är alldeles för tyst om fördelarna med kött”. Det är skrivet av Line Gordon och Olof Olsson, båda vid Stockholm Resilience Centre.

http://www.expressen.se/debatt/det-ar-alldeles-for-tyst-om-fordelarna-med-kott/

Jag kan inte minnas att jag såg inlägget då för ett år sen. Och minns då inte heller nån allmän diskussion om det. Hade en sån förevarit borde jag ha kommit ihåg det. Att jag nu uppmärksammades på inläggets existens beror på att det dök upp på Twitter i en länk. Twittraren tyckte uppenbarligen att inlägget fortfarande har aktualitet som argument för köttkonsumtion. 

Att det har aktualitet tycker jag också, därför brydde jag mig om att skriva det här inlägget. Jag tycker dock tvärtom att argumenten är svaga och tyvärr fortfarande legio inom LRF:s propaganda för produktion och konsumtion av animalier. 

Författarnas budskap är diffust. Efter en längre internationell utblick landar de i förslaget: ”dags att återföra söndagssteken i modernare tappning”. De förtydligar (?) ”modernare tappning” med ”en exklusiv kvalitetsprodukt, kopplat till höga naturvärden”. Tydligare än så blir det inte. Men jag gissar att de menar ”naturbeteskött”. Det är vad WWF länge framhållit som bästa miljöval. Naturbetesmarker är mycket artrika och minskar i omfattning. Inom lantbruket är de den miljö som är i viktigast att vårda för den biologiska mångfalden.

Det förvånar mig att två fria forskare på universitet har svalt flera av LRF:s myter med hull och hår. Man lyfter likt LRF fram som ett stort problem att antalet mjölkgårdar minskat över tid. Så har det dock hållit på så länge det finns statistik. Samtidigt har stora arealer övertagits av andra gårdar och korna blivit mer produktiva med resultatet att landets totala mjölkproduktion varit ganska stabil. Vad är ”krisen” i detta annat än för de enskilda bönder som av dålig lönsamhet tvingats sluta?


De sprider också LRF-myter vidare genom att skriva t ex 1/ ”Sverige har ett klimat som passar utmärkt för djurhållning”, 2/ ”de miljövärden vi uppskattar i landskapet är kopplade till mjölk- och köttproduktion” och 3/ ”Det (d v s ”miljövärden) handlar om öppna landskap, biologisk mångfald och en levande landsbygd”.

Mina kommentarer är: 1/ Ja, klimatet passar bra för djurhållning, men det passar också bra för en hel rad grödor för direkt humankonsumtion. 2/ Jordbrukslandskapets främsta miljövärde är den biologiska mångfalden i naturbetesmarkerna. Men dessa marker har knappast alls med mjölkproduktionens djur att göra, de betar på åkermark. Av landets köttproduktion kommer hela 2/3 från mjölkproduktionens djur, den har således inte heller med naturbetesmarker att göra. 3/ Öppna landskap och en levande landsbygd kan upprätthållas med grödor för direkt humankonsumtion och med lågväxande energigrödor. Sveriges jordbruk är till 25 procent finansierat av skatter. Dessa kan användas till att styra om jordbruket i en mer hållbar riktning.


Betesvall till vänster, nysådd vårvete till höger

Sammanfattningsvis är författarnas budskap otydligt. De bidrar till att sprida flera myter omhuldade av LRF. Inte för inte har LRF:s twittrare gladeligen skickat författarnas inlägg vidare i sociala medier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar