måndag 17 juli 2017

Svar till Bygglovsnämndens ordförande Bo Gustafsson med anledning av Gekåsägares planerade slottsbygge
Nedanstående text exklusive bilder var införd på Hallands Nyheters debattsida "Ordet är fritt" den 19 juli. En snarlik version även på tidningens webbplats 13 juli.

Jag fick inte svar på mina frågor


I tidningen hade jag 12 juli en debattartikel med rubriken ”Hur tänker bygglovsnämnden?”. Den kritiserade nämndens beslut att ge en Gekåsägare tillstånd att bygga en slottsliknande bostad i Svartrå. Detta av två skäl, dels struntar man i att Kulturmiljö Halland och även stadsarkitekten konstaterat att byggnaden inte alls passar in, dels beaktar man inte kommunens egen översiktsplan. Enligt planen är området av riksintresse för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv.


 I samma tidning fick nämndens ordförande, Bo Gustafsson, gå i svaromål. Han gjorde då som de flesta makthavare när de blir ansatta, nämligen pratar om annat. Mer än hälften av hans svar är inte relevant. Kommunens övergripande mål för bostadsbyggandet, byggande vid havet kontra inlandet, samt strandskyddsregler – inget av detta har med ärendet att göra.

I ett stycke av fem redovisar han skälen för att nämnden inte avslog: 1/ ”Ingen betydande remissinstans säger nej” - Endera har han inte läst svaret från Kulturmiljö Halland eller så förolämpar han organisationen, 2/ ”Platsen är redan ianspråktagen för bebyggelse” - det är väl inget skäl att tillåta vad som helst, och 3/ ”Inga sakägare har haft något att invända” - ett bra sätt att undvika invändningar är att låta bli att fråga tänkbara kritiker. Sakägare är den som kan lida skada eller utsättas för olägenhet. Eftersom området är av riksintresse finns det många organisationer som borde ha tillfrågats, t ex Intresseföreningen Åkulla Bokskogar.


 Intressant är att han självmant avfärdar ”konspirationsteorier”. Det är säkert inte så att företrädare för Gekås ägnat sig åt ”otillbörlig påverkan”. Dock kan sådan påverkan vara självpåtagen och outsagd. Min känsla är fortfarande att bygglovsnämnden har velat gå Gekåsägaren tillmötes på ett sätt som går utanför ramarna och påtagligt skadar utpekade riksintressen.

Gustafsson är fortfarande svaret skyldig. Varför struntade nämnden i kritiken från Kulturmiljö Halland och i kommunens översiktsplan?

I svar 17 juli välkomnar Ingemar Johansson, proffspolitiker för C, Gekåsägaren och hans byggplan. Jag tycker också det är bra att han vill bo där. Men fördenskull behöver man inte bygga en bostad som är helt avvikande i miljön.    


Utsiktsberget Ängabjär Foto Torkel Danielsson
1 kommentar:

  1. If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you must watch this video
    right away...

    (VIDEO) Win your ex back with TEXT messages?

    SvaraRadera