tisdag 15 augusti 2017

Gekås-ägarens slottsplaner - min slutreplik


Hallands Nyheters nyhetsartikel som offentliggjorde slottsplanerna

Nedanstående text exklusive bilder fanns idag 16 augusti 2017 på Hallands Nyheters debattsida. Den är min slutreplik efter en dryg månads diskussion på debattsidan, som har innehållit ett tiotal olika inlägg.

För en månad sen kritiserade jag bygglovet till Gekås-ägaren för en slottsliknande bostad. Slottet passar inte in och strider mot översiktsplanen. Det kom fyra repliker, varav två var skrivna av blivande grannar och vänner till Gekås-ägaren. Den ena skribenten var anonym, den andre en Ingemar Johansson, som visade sig vara en företrädare för Centern och han skrev en replik till.

Replikerna tillförde inget om hur hantera konflikten mellan Gekås-ägarens planer och riksintressena. Istället ägnade sig Johansson åt att med diverse invektiv misstänkliggöra mig och Mats Widgren. Hans andemening var att bara den som är uppväxt i ”bygden” begriper frågan och har rätt att yttra sig. Beklämmande för att komma från en företrädare för Centern. Tilläggas kan att jag bor i kommunen och har 20 års erfarenhet av utflykter i Svartrå.


Landskapet mellan platsen för slottsbygget och Svartrå kyrka

Bygglovsnämndens underlag var svagt. Enda tunga externa yttrandet kom från Kulturmiljö Halland. Det föreslog avslag. Kommunen avfärdade detta med utsvävningar om nationalromantiken, som om man inte visste att den gick i graven för hundra år sedan. Länsstyrelsen gav i en skrivelse en intetsägande information om två naturreservat. Merparten av underlaget var ”in-house”. Noterbart är att Johansson, blivande granne och vän till Gekås-ägaren, är ordförande för Miljö- och hälsoskydd där en tjänsteman skrev ett positivt yttrande om bygglovet. För riksintresset friluftsliv saknades helt beslutsunderlag.


Gården Ängarna idag där slottets avses byggas


Jag hoppas att Länsstyrelsen avslår bygglovet. Om överklagandena faller på att de inte kommer från grannar, då är detta inte mindre än en rättsskandal och visar att lagarna inte förmår säkra landets riksintressen. Då återstår bara att vädja till Gekås-ägaren att avstå sin plan. Istället för ett slott som markerar distans, bygg en bra bostad som värnar kulturmiljön. 


Del av framsidan på Köinge gamla tingshus, renoverat av Gekås grundare

En förebild är Gekås grundare som fint renoverade Köinge tingshus. Johansson menade att vinborgen i Ästad ger motiv för slottet. En avvikande byggnad ska motivera en till – en praxis som ger nedmontering av halländsk kulturmiljö.


"Vinborgen" i ÄstadInga kommentarer:

Skicka en kommentar