tisdag 24 mars 2015

Smolk i glädjebägaren om lämnad naturvårdshänsyn – halva arealen saknas
I grova drag är texten nedan samma som jag har lagt som kommentar till ett inlägg av Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna, på hans blogg Skogssnack, adress:


Intressant att det främst är LRF Skogsägarna som slår på stora trumman för de nya resultat om skogsbrukets lämnade naturhänsyn som nu publicerats av Skogsstyrelsen i och med ett pressmeddelande 24 mars: ”Bättre information om skogsbrukets miljöhänsyn” (bilden).

Ingressen i pressmeddelandet lyder: ”Ungefär åtta procent av arealen lämnas som miljöhänsyn vid avverkningar, cirka dubbelt så mycket som tidigare angetts. Resultatet är dock osäkert då det endast baseras på uppgifter om halva Sveriges produktiva skogsareal.”

Längre in i texten skriver man: ”Skogsstyrelsen och SLU vill understryka att förändringen inte beror på att markägarna förändrat sitt brukande, utan det är analysen i sig som kunnat utvecklas…”. Där står också: ”För de enskilda ägarna är resultatet betydligt mer osäkert, då motsvarande underlag inte är lika omfattande.” Dessutom: ”Ser man till olika ägarkategorier, så lämnar enskilda skogsägare 6 procent och övriga 10 procent av arealen.”

Det är därför som sagt intressant att det är just LRF Skogsägarna som slår på trumman och yvas över resultaten. Detta samtidigt som det knappast finns något underlag från det privata skogsbruket. Och att detta skogsbruk har lägst nivå på lämnad hänsyn.

Skogsstyrelsen skriver att landets halva areal produktiv skogsmark saknas i underlaget. Då går det inte att generalisera för landet som helhet. Materialet är inte ens att se som ett slumpmässigt urval eftersom det är obalanserat i förhållande till ägarkategorier och därmed också landsdelar.

Skogsstyrelsen skriver också att det inte går att säga något om en eventuell tidstrend. Detta på tvärs emot att LRF Skogsägarna får det att låta som om skogsbruket blivit mycket bättre i det här avseendet (nivå lämnad hänsyn).
Den enda slutsats man kan dra av detta pressmeddelande från Skogsstyrelsen och SLU är att nivån hänsyn är högre på halva arealen än man tidigare trodde, detta då på grundval av dåligt underlag tidigare. Hur det står till på den andra halvan, ungefärligen lika med den areal som LRF Skogsägarna representerar, återstår att visa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar