måndag 30 mars 2015

Fika efter fågel i Uppland – Ströms café och Ängslyckans café
Vilket är det ultimata stället för den som har pippi både på fåglar och fika? Det måste vara fågellokalen försedd med intilliggande café, så att man kan utöva båda verksamheterna samtidigt. Lika bra går det förstås med det omvända, d v s caféet försett med intilliggande fågellokal...

Fågelsången är mitt absoluta favoritfik i Uppsala. Namnet bidrar förstås till detta, men avgörande är förutom hög kvalitet på bakverken det fina ljuset, i lokalen och utanför. Men fågellokalen utanför är tyvärr inte så mycket att hurra för, detta om inte det främsta intresset är att mata gräsänder.
Men det finns två svåra uppländska konkurrenter till Fågelsången, där du kan kombinera utmärkt fågelskådning med dito fika: Ströms Café vid sjön Fysingen strax öster om Rosersberg, och Ängslyckans Café vid Vendelsjön strax sydost om Örbyhus. De ligger ca fyra mil söder respektive norr om Uppsala.Både Fysingen och Vendelsjön är relativt näringsrika vassjöar belägna på lerslätterna i centrala Uppland. De är nästan exakt lika stora. I takt med landhöjningen och näringsläckaget från jordbruket har de successivt grundats upp och tenderat att växa igen med vass. Motåtgärder har vidtagits för att motverka igenväxningen.
Båda sjöarna är mycket artrika. Drygt 250 fågelarter har observerats över åren på respektive plats. Drygt hälften är arter som häckar. Ett enskilt år noteras oftast uppemot 200 olika arter. Några karaktärsarter är i båda fallen tofsvipa, grågås, rördrom, brun kärrhök och havsörn. Hetaste observationerna förra året var rödhuvad törnskata, citronärla och dvärgörn vid Fysingen och stäpphök, brun glada, höksångare och lundsångare vid Vendelsjön.Fåglar kan skådas direkt från plattformar utanför fiken (vid Ängslyckan på taket) med eller utan samtidigt kaffedrickande. På Ströms Café sitter man endast ca 50 m från närmaste vattenspegel och kan identifiera fåglar där med blotta ögat eller handkikare. Vid Ängslyckans Café är det lite längre till vattnet och en tubkikare är bra att ha.Förutom skådning direkt i anslutning till fiken finns andra fina möjligheter. Båda ställena har bra placerade fågeltorn i närheten. Några hundra meter söder om Ströms Café finns tornet vid vassen centralt i naturreservatet och vid Ängslyckan ligger tornet ca två hundra meter sydvästvart, platsen kallas Varggropen.Ströms Café är inrett i ett gammalt svinstall. Ängslyckans Café finns i ett helt nybyggt hus som också rymmer ett bageri. Man serverar i båda fallen smörgåsar och fikabröd, oftast hembakat. Öppet är det på söndagar mellan ca kl 10/11 och 16. Ströms Café har öppet maj - augusti och Ängslyckan från april och så länge säsongen tillåter, men semesterstängt är det i juli. En vanlig söndag besöks Ängslyckan av uppemot 50 gäster och Ströms, som ligger närmare storstaden, uppemot 100 gäster.Café, toaletter och skådning i direkt anslutning är på båda ställena anpassade för personer med funktionsnedsättning. Vid Fysingen är hela trätrallen längs vassen genom reservatet, liksom tornet och plattformen, möjliga att använda för rullstolsburna. Vid Ängslyckan får den rullstolsburne skåda från pergolan, vilket är ett fullgott alternativ till skådning från taket.

Vad finns i övrigt att göra i anslutning när man eventuellt tröttnat på fågelskådning eller inte alls är intresserad och bara hängt med? Promenader, kortare eller längre, i landskapet kan alltid tas. En del betande djur finns att titta på, kanske särskilt intressant för barnen. Och stenblock m fl naturföreteelser finns alltid att klättra på i terrängen.

Från Ströms Café kan den historiskt intresserade ta en 2 km promenad norrut till Nordians hög vid Åshusby, Norrsunda: http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b040/

Högen är en av de största gravhögarna i Mälardalen, 10 m hög och 50 m i diameter. Den anses vara någon form av kungshög och är från s k folkvandringstid, år 500-600 e Kr. Vem vet, när du står där på toppen kanske kungsörnen Örjan med tillhörande kungsfågel på ryggen dyker upp. Ta därför för säkerhets skull med i alla fall handkikaren dit.

Vill man göra ett lite längre besök och inkludera övernattning finns möjliga ställen i närheten att tillgå. I närheten av Ströms Café finns flera möjligheter till logi, t ex Tre Rosor Pensionat & Konferens AB i näraliggande Rosersberg (2 km) http://www.trerosor.se/ . Vid Ängslyckan har grannen Åhls gård www.ahlgront.se ett mycket enkelt logi utan moderna bekvämligheter att erbjuda, på lite längre håll (ca 15 km) finns t ex Ånbo gård B&B www.anbogard.se och Örbyhus golfklubb www.orbyhusgolf.se med boende på banan.

Hur kommer man då till dessa eminenta fågelfik från framförallt Uppsala (jag bor där).  För dit måste ni bara! Jag är emot det myckna bilåkandet som drivna ornitologer och andra fågelintresserade ägnar sig åt. Därför tipsar jag här i förstone om mer miljövänliga alternativ:

Till Ströms Café kommer man enkelt via pendeltåget och Rosersberg station. Därifrån är det en promenad på endast 20 min. Pendeltåget tar från Uppsala ca 45 minuter inklusive byte i Upplands Väsby.

Till Ängslyckans Café är det en något större utmaning att ta sig med kollektiva transportmedel. Det finns ett par möjligheter. Med Upptåget kan man ta sig till antingen Skyttorp (17 minuter) eller Örbyhus (25 minuter). Det är sen ca 15 km från båda ställena till Ängslyckan. Den biten får man t ex cykla, det tar en knapp timme i normal takt. På Upptåget får man under helger ta med sig cykel i mån av plats. Det finns ett par platser att tillgå per avgång för cyklar. En närmare variant är att ta regionbuss 514 från Uppsala till Husby (40 minuter). Därifrån cykel ca 7 km, vilket tar ca 30 minuter. På varje buss finns möjlighet att ta med två cyklar.

Om det inte är genomförbart att resa kollektivt går det förstås också att åka bil. Men samåk då gärna, och förstås i en miljöbil.

Båda ställena har åtminstone en tub att låna ut på plats, t ex för den som åker kollektivt och tycker det är besvärligt att ta med sig en egen.

Hemsidor:

Ströms Café http://www.naturskog.se/text1_29.html

Ängslyckans Café http://www.angslyckanscafe.n.nu/


Lycka till nu med att fika efter fågel! Det är hög tid att ge sig ut!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar