söndag 20 september 2015

Skogsbrandsutredningen – MSB synes ta skogsbrukets ansvar på allvar


Nu i veckan genomfördes Skogsvårdsförbundets årliga s k Höstexkursion. En av de två dagarna ägnades på plats åt den stora skogsbranden i Västmanland. Ett passande val verkligen i och med att det inte för så länge sen var ett år sedan branden utbröt. Tyvärr hade jag inte möjlighet att delta, men rapporteringen via Twitter har varit minst sagt riklig. Skogssveriges twittrare verkade nästan tävla om att visa att nu var man minsann där.Under tiden sen branden har jag förvånats över att det diskuterats så lite om skogsbrukets ansvar för att hindra uppkomsten av en storbrand genom olika förebyggande åtgärder. Den mesta diskussionen efter branden har kommit att handla om myndigheternas agerande. I två debattinlägg på SvD Brännpunkt har jag under det gångna året problematiserat skogsbrukets roll och också Skogsbrandsutredningens direktiv från dels den förra regeringen, dels den nya som överraskande ändrade detsamma och samtidigt gav MSB ett tilläggsuppdrag.

De två inläggen finns återgivna på min blogg och här är länkarna:Jag förstod att MSB skulle vara färdigt med sitt tilläggsuppdrag i januari 2016. Efter den gångna sommaren började jag fundera över hur deras uppdrag utvecklade sig och om de tänkte ta i frågan om skogsbrukets roll och ansvar. I slutet av augusti skickade jag därför en formell fråga till MSB om de dels tagit del av mina inlägg i SvD, dels tänkte utreda skogsbruket som en del i uppdraget.

Det gick inte många dagar innan ett svar kom från Åke Svensson på MSB (3 september 2015, Dnr 2015-97). Nedan citerar jag ett stycke ur svaret:
"Vi anser att skogsnäringen som alla andra näringar måste ta det fulla ansvaret för sina risker.  Skogsnäringen behöver i samspel med andra aktörer utveckla sin förmåga genom att till exempel följa prognoser och index och vidta försiktighetsåtgärder vid höga brandrisknivåer. I riskhänsynen bör rimligen också ingå en balanserad skogsskötsel med klok återplantering som ger skydd mot framtida skador (min kursivering). Vi bedömer det också som rimligt att i vårt uppdrag pröva om inte skogsnäringen ska ta ansvar för de risker näringen genererar och hålla egna resurser för upptäckt, begränsning och släckning av skogsbrand."

Det gladde mig mycket då jag läste detta svar. Det visade tydligt att MSB verkligen tänker utreda vad skogsbruket kan göra i förebyggande syfte för att hindra uppkomsten av en ny storbrand. Samma budskap lämnade Anna Johansson från MSB under Skogsvårdsförbundets exkursion på platsen, detta enligt information på Twitter från kontot @skogssverige. Johan Gert på MSB har också via Twitter låtit meddela att myndigheten ska försöka ordna mer information om det fortsatta arbetet på webben, detta som svar på min fråga om hur MSB tänkte genomföra uppdraget från nu och till i januari 2016 då jobbet ska vara klart.

Den här utvecklingen verkar mycket lovande. Lycka till MSB! Skogsbruket får inte passera under radarn vad gäller ansvaret för att förebygga stora bränders uppkomst. I skogen finns mycket att göra för att minska riskerna.

2 kommentarer:

  1. Fast MSB och skogsbruket har ju utrett detta många gånger under de sista åren. Tog inte tex Holmen fram nya riktlinjer efter branden i Hassela 2008?

    SvaraRadera
  2. Mig veterligen har MSB inte alls ägnat sig åt att utreda det jag efterfrågat. Jag har inte sett några sådana rapporter och jag har heller inte upplysts av MSB:s personal som jag varit i kontakt med att sådana utredningar skulle finnas. Vad Holmen gjort vet jag inte men kan tänka mig att det möjligen handlar om rutiner för när man inte ska markbereda eller naturvårdsbränna. Således inte alls isf vad jag avser, d v s förebyggande åtgärder i skogsskötseln. Det som nu MSB aviserat att man tänker ta upp.

    SvaraRadera