lördag 5 mars 2016

För LRF:s ledning och LRF Mjölk verkar allt tillåtet

Nedanstående text var fredag 4 mars införd i pappersvarianten av ATL, Lantbrukets affärstidning. Det är en replik på ett tidigare inlägg i ATL, "Köp svenska mjölkvaror för miljöns skull" av Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland. Texten nedan är identisk med tidningens.
Alla medel är tillåtna bara ändamålet är gott. Ändamålet är att värna svensk mjölkproduktion. Medlen är osanningar och överdrifter.

Gunilla Kjellsson, ordförande i LRF Västernorrland, skrev osant i ATL (16/2): "Vi har världens klimat- och miljövänligaste mjölkproduktion i Sverige...". LRF:s ordförande har sagt att Sverige har världens klimatsmartaste mjölk. På LRF Mjölks hemsida står: "Världens bästa mjölk”, helt utan förklaring. FAO:s uppfattning, baserad på statistik från världens länder, är att svensk mjölk i klimatavseende är medelmåttig inom OECD.

Om biologisk mångfald skrev Gunilla: "De (korna) bidrar med sina mular till en biologisk mångfald." Bidrar gör de visserligen, men endast marginellt och via rekryteringsdjuren. Otvetydigt håller mjölk- och köttproduktionen landskapet öppet. Hästnäringen har också betydelse. Hela 3/4 av åkerarealen används för foder. Areal kan frigöras för vegetabilier för humankonsumtion om fler blev vegetarianer och då föda en större befolkning.

Odling för humankonsumtion innebär också öppna landskap. En omställning kan även frigöra areal för lågväxande energigrödor. Det behöver inte ske en stor förändring i grödval om de ska gå till energi. Vallväxter kan rötas för biogas, stråsäd kan eldas. När skogsbruket kan samla in hyggesrester, så borde det gå att odla energigrödor på en åker.

Gunilla börjar: "den ökande importen av mejerivaror är förödande för den svenska landsbygden." En överdrift likt LRF Mjölk på Twitter: "Mjölkbönderna är motorn på landsbygden.." (11/2). Man glömde andra näringsidkare på landsbygden, t ex besöks-, skogs- och hästnäringen. Det finns 67000 lantbruksföretag, av dessa är 4300 mjölkproducenter. Dessa står för ca 20 procent av lantbrukets produktionsvärde, som i sin tur bara är en del av landsbygdens dito.

För att hållbart kunna försörja en växande världsbefolkning med mat krävs dramatiska förändringar: bl a en ändrad kosthållning i Västvärlden och en minskning av matsvinnet. I dessa för världen viktiga frågor är LRF:s ledning tyst och ägnar sig istället åt att värna det svenska.

Om LRF:s ledning anser att den globala miljön är överordnad svenskheten, då borde man agera starkt för att EU och världen anammar det svenska sättet att producera om det nu har "mervärde". Man borde även informera om vilka länders mejerivaror vi ska köpa för att den totala miljöeffekten ska bli så bra som möjligt. Det är inte självklart att det bästa för miljön är att vi alltid köper svenskt. Och såväl mångfald som öppna landskap kan ordnas på annat sätt.

Det är väl en utopi att LRF:s ledning ska agera med globala förtecken och man skyller nog på medlemmarna. Man tar inte täten för en nödvändig förändring av svenskt jordbruk in i framtiden utan klamrar sig fast vid en miljödiskutabel verksamhet med stort skattestöd. Det tror jag kan leda till stagnation för såväl miljöprestanda som internationell konkurrenskraft.

Hans-Örjan Nohrstedt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar