onsdag 16 mars 2016

Resiliens och resistensOrdet "resiliens" har fått stor spridning i det offentliga samtalet om miljöns  tillstånd. I detta och inom dagens miljöforskning har det blivit ett sånt där pop-ord (eng. "buzzword") som den som är inne ska använda sig av flitigt. I Sverige har professor Johan Rockström, Stockholms universitet, haft ett betydande inflytande över ordets popularisering. Dels är han chef för "Stockholm Resilience Centre", dels kom hans deltagande 2015 i Sveriges Radios Sommarprogram i P1 att leda till att ordet resiliens spreds till de breda folklagren (i alla fall de som lyssnade). Jag hörde eller läste någonstans att någon hade räknat hur många gånger han sade ordet i programmet. Det var tydligen väldigt många gånger. 

Vad betyder då ordet?

Som jag har uppfattat det har ordet idag givits en komplex och förvriden betydelse. Enligt Wikipedia betyder det "förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar".

Komplexiteten och förvridenheten består i att "resiliens" nu används som en oprecis blandning av orden "resistens" och "resiliens". Användningen är olycklig eftersom det ger oklarhet i vad som menas av den som säger eller skriver det.

"Resistens" betyder motståndskraft och syftar på levande organismers förmåga att stå emot yttre påverkan. En organism kan också vara t ex ett ekosystem, ett biom (en livszon av växter och djur som bl a den boreala skogen) eller allt levande på jordklotet.

"Resiliens" betyder ursprungligen förmåga att återgå till sitt ursprungliga tillstånd efter att ha utsatts för en störning.

 
I mitt tycke är det bättre att hålla sig till ordens ursprungliga betydelse. Dagens populära hopblandning beslöjar tanken och budskapet med osäkerhet och brist på precision.

Nedan visar jag med olika bollar och en tving vad som menas med de två olika orden "resistens" och "resilient". Bollarna representerar olika "organismer" och tvingen en yttre påverkansfaktor som först anbringas och sen avlägsnas. Jag försökte anbringa ungefär lika mycket kraft på skruva åt tvingen i de tre exemplen.

Tennisboll inte resistent (nedan):


Tennisboll resilient (nedan):


Golfboll resistent (nedan):


Golfboll resiliens oklar och behövdes inte i detta fall (nedan):


Pingisboll inte resistent (nedan):


Pingisboll inte resilient (nedan):
Omsatt i skogliga termer i den värld jag känner till och där yttre påverkan först sätts in för att sen försvinna, skulle det t ex kunna vara:

Tallskog utsatt för skogsbrand: ej resistent, men resilient (tennisboll)

Granskog utsatt för surt nedfall: resistent, resiliens behövs inte (golfboll)

Ask som utsätts för askskottsjuka: ej resistent, ej resilient (därför att andra trädslag är mer konkurrenskraftiga; pingisboll)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar