torsdag 11 januari 2018

Regeringen föreslår ny djurskyddslag - minkuppfödningen ska märkligt nog utredas igen


Igår basunerade regeringen ut det som man väntat på ett tag nu - en proposition om en ny djurskyddslag. Den ska först behandlas i lagrådet.

Minkuppfödningen är ju av lokalt intresse i Glommen. En anläggning finns alldeles nära och har varit föremål för mycket uppståndelse i höst. Detta på grund av aktioner av Animal Liberation Front som föranlett polisingripanden. 

I regeringens förslag ges Jordbruksverket uppdraget att utreda frågan om minkarnas möjligheter till naturligt beteende. Jag finner detta märkligt. Det har nämligen utretts förut.

I den nuvarande Djurskyddslagens paragraf 4 står det att djur i fångenskap ska ha möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende. I den så kallade Pälsdjursutredningen från 2003 slås tydligt fast att minkuppfödningen inte följer Djurskyddslagen. Sedan dess har egentligen inget väsentligt hänt på den här fronten mer än att Jordbruksverket skrev om sina föreskrifter så att minkarna fick lite större plats i buren. Men att tillgodose minkarnas behov av att simma det har man hela tiden struntat i. 

Alla regeringar sen 2003 års Pälsdjursutredning har fortsatt att se mellan fingrarna med att Djurskyddslagen inte följts. Regeringarnas regleringsbrev till Jordbruksverket borde ha sett till att minkuppfödningen ålades att ordna med möjlighet för minkarna att simma. I flera länder i EU är minkuppfödning förbjuden. I andra länder är uppfödarna skyldiga att se till att minkarna har möjlighet att simma. I höstas lämnade Birgitta Ohlsson (L) in en motion till Riksdagen om att minkuppfödningen ska åläggas att ordna simvatten och att dagens bursystem ska avvecklas. 
Vad som kommer att hända med denna motion är för mig just nu oklart. Antagligen kollras den bort i det kommande spelet om regeringens proposition.

I mitt tycke är det mycket lamt att regeringen föreslår att Jordbruksverket ånyo ska utreda minkuppfödningen. Det är redan tidigare fastslaget att den inte följer Djurskyddslagen. Regeringen borde i sitt förslag istället ha krävt direkta preciserade åtgärder. Jag ser nu idag att Jens Holm (V) på DN-debatt igår reagerade på ungefär samma sätt (nedan).


  
    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar